Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Образац 5 од 01.01.2021.-30.09.2021.

Образац 5 од 01.01.2021.-30.06.2021.

Образац 5 од 01.01.2021.-31-03-2021.

Предлог финансијског плана за 2022. годину

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

Захтев за основна средства 2020.

Захтев за додатна средства 2020.

Захтев за текуће издатке 2020.

Захтев за текуће издатке и захтев за додатна средства 2020.

Завршни рачун 2019.

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Извештај о извршењу буџета у периоду од 01.01.2019. до 31.03.2019. године

Завршни рачун 2018.

Финансијски план по одобрењу за 2019. год.

Квартални извештај за 2018. Трећи квартал образац 2

Квартални извештај за 2018. Трећи квартал образац 5

Квартални извештај за 2018. Други квартал образац 2

Квартални извештај за 2018. Други квартал образац 5

Квартални извештај за 2018. Први квартал образац 2

Квартални извештај за 2018. Први квартал образац 5

Захтев за текуће издатке и захтев за додатна средства

Захтев за основна средства

Обрасци за програмски буџет 2019.-Предефинисани

Завршни рачун 2017.

Обрасци за припрему програмског буџета

Финансијски план по одобреним средствима

Захтев за текуће издатке 2018.

Финансијски план за 2017.

Завршни рачун 2016.

Финансијски план за 2016. по ребалансу

Захтев за текуће издатке за 2016.

Захтев за основна стедства 2016.

Завршни рачун 2015.