Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР је профил чијим избором ученици стичу знања и вештине у свим сегемнтима финансијско-рачуноводствесних послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствене евиденције, праћење и контрола пословања предузећа, утврђивање резултата пословања,  састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна, упознавање са радом јавних предузећа, државних институцуија и осигуравајућих друштава.

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

ПРВИ

РАЗРЕД

ДРУГИ

РАЗРЕД

ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО

Ред.

бр.

БРОЈ ОДЕЉЕЊА 1 одељења 1 одељења 1 одељења 1 одељења 4 одељења
ПРЕДМЕТ нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.
1. Српски језик и књижевност 3 111 3 108 3 108 3 99 12 426
2. Страни језик 3 111 3 108 3 108 3 99 12 426
3. Социологија 2 72 2 72
4. Историја 2 74 2 72 4 146
5. Физичко васпитање 2 74 2 72 2 72 2 66 8 284
6. Математика 3 111 3 108 3 108 3 99 12 426
7. Рачунарство и информатика 2 74 2 74
8. Екологија 2 74 2 74
9. Хемија 2 74 2 74
10. Основи економије 2 74 2 72 4 146
11. Пословна економија 2 74 2 72 4 146
12. Рачуноводство 1+1 37+37 1+1

36+36

+30 б

1+2

36+72

+30 б

3+4

109+145

+60 б

13. Савремена пословна коресподенција 1+2 37+74 1+2 36+72 2+4 73+146
14. Статистика 2 72 2 66 4 138
15. Право 2 72 2 66 4 138
16. Основи финансија 3 108 3 108
17. Пословне финансије 2 72 2 66 4 138
18. Јавне финансије 2 72 2 66 4 138
19. Финансијско пословање 1+1 36+36 1+1 36+36
20. Девизно и царинско пословање 3 99 3 99
21. Банкарско пословање 2 72 2 66+30 б 4 138+30 б
22. Осигурање 2 66 2 66
23. Економска географија 2 72 2 72
24. Пословна информатика 2 72 2 66 4 138
УКУПНО 28 1073 29 1074 28 1038 28 954 113 4139