Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

ЕКОНОМСКА ШКОЛА

"ЂУКА ДИНИЋ" ЛЕСКОВАЦ

Смер Правно-пословни техничар је иновиран школске 2019/2020. године. Измене су извршене у складу са захтевима тржишта. На овом смеру ученици ће стећи основна знања о праву.
Конкретно, циљ стручног образовања за квалификацију Правно-пословни техничар је оспособљавање ученика за вођење правно-пословне администрације, пословне кореспонденције и комуникације, администрације о запосленима, као и обављање оперативних послова у области јавне управе, планирање и организовање пословних активности.